flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану роботи із зверненнями громадян в Апеляційному суді Вінницької області у 2013 року

      Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян", Указу Президента України«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом 2013 року в Апеляційному суді Вінницької області проведено роботу щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

     Відповідно до плану роботи суду на  перше півріччя 2014 року  проведено аналіз стану роботи із зверненнями  громадян за 2013 рік.

     Відповідно до затвердженого графіку прийому громадян керівництвом апеляційного суду протягом 2013 року  проведено прийом 32 громадян (у 2012 році на прийом звернулося 25 осіб). Найбільша кількість порушених у 2013 році питань – 23 (71,8%) стосувалися непогодження із судовими рішеннями (ухвалами, вироками). По фактах, викладених у зверненнях громадян, проводилася ретельна перевірка, за результатами якої заявникам надано обґрунтовані та вичерпні відповіді, роз’яснено положення чинного законодавства.

      У 2013 році спостерігалося значне зниження кількості отриманих на адресу суду звернень громадян – 54 звернення проти  95 у 2012 році. Із загальної кількості 47 звернень (87%) надійшли від громадян, 3 – від юридичних осіб та 4 звернення є колективними. За звітний період до суду не надходило жодного звернення  від народних депутатів України.    

      29 звернень надійшли до суду поштовим зв’язком, 25 – подані громадянами особисто. Із загальної кількості 7 звернень громадян надійшли з Адміністрації Президента України, 2 звернення – з Апарату Верховної Ради України, 1 звернення - з Генеральної прокуратури і 2 звернення надійшли з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.   Із 54 звернень, що надійшли на адресу Апеляційного суду Вінницької області  37 (68,5%)  звернень становлять скарги, 17 (31,4%) звернень – заяви.

      32 (59,2%) отриманих від громадян скарг спрямовані на дії та бездіяльність суддів місцевих судів та апеляційного суду, а також  порушення строків розгляду справ – 8 (14,8%). У ході перевірок встановлено, що тривалий розгляд справ обумовлено об’єктивними причинами: неявка учасників судового процесу, заявлені клопотання, відводи, призначення експертиз тощо. Що стосується процесуальних дій судді (суду), то такі звернення в більшості випадків є наслідком правової необізнаності та нерозуміння громадянами норм цивільно-процесуального та кримінально-процесуального законодавства.

     3 (три) заяви стосувалися пропозицій щодо покращення діловодства та організації роботи суду. За результатами їх розгляду, пропозиції, що заслуговували на увагу, доведено до відома суддів та працівників апарату суду.   

      Слід зазначити, що всі звернення, які надійшли до суду у 2013 році, розглянуті та по ним надані відповіді у встановлені законодавством строки. Розгляд звернень, які не потребували додаткового вивчення проведено у 15-денний термін (41 із 54), а ті, що потребували детальної перевірки – у термін не більше одного місяця від дня їх надходження (13  із  54). 

      У 2013 році 4 (7,4%) звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» визнані дублетними, повторних звернень не надходило. Невелика кількість дублетних і відсутність повторних  звернень свідчить про високу якість перевірок по зверненнях громадян та ефективність заходів, що вживаються за результатами їх розгляду.     

     Проведений аналіз звернень громадян виявив недостатній рівень знань громадянами процесуального законодавства, особливо, що стосується порядку  оскарження судових рішень до вищих судових інстанцій, а також порядок оскарження дій суддів та ініціювання питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

     Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, реалізація законних прав та інтересів громадян постійно знаходяться під контролем голови апеляційного суду, його заступників та керівника апарату суду. 

     

 

Заступник керівника апарату    

Апеляційного суду Вінницької області                               А.М. Островська