flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Про звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР (із змінами та доповненнями) під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 

Звернення може бути подано

–     окремою особою (індивідуальне),

–     групою осіб (колективне).

Звернення може бути:

–     усним чи письмовим.

 

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

 

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення). 

 

 

Електронне звернення приймається на електронну адресу inbox@vna.court.gov.ua   

 

Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено:


     прізвище, ім'я, по батькові,  

     місце проживання громадянина,

     викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

 

Загальний термін розгляду звернення становить не більше одного місяця від дня його надходження, а те, яке не потребує додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня його отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, відповідальна особа встановить необхідний термін для його розгляду, про що буде окремо повідомлено. При цьому загальний термін розгляду звернення не буде перевищувати сорока п'яти днів.