flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану роботи із зверненнями громадян в Апеляційному суді Вінницької області у І півріччі 2015 року

      Аналіз стану роботи із зверненнями громадян у І півріччі 2015 року проведено відповідно до плану роботи Апеляційного суду Вінницької області на ІІ півріччя 2015 року.

      Згідно з вимогами Закону України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 року (із змінами), Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” від 07.02.2008 р. № 109, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 348,  Апеляційний суд Вінницької області продовжує здійснювати заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених у них питань.

     З метою забезпечення реалізації та гарантування прав на звернення розроблені та затверджені графіки особистого прийому громадян керівництвом апеляційного суду. Прийом громадян здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено у приміщенні суду на довідковому стенді, а також на веб-сторінці суду. Облік особистого прийому громадян  фіксується у відповідних журналах, які відповідають встановленій формі та введені до номенклатури справ суду.

      Особлива увага під час проведення особистого прийому приділяється зверненням інвалідів та учасників бойових дій, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки. Варто зазначити, що громадяни зазначених категорій приймаються керівництвом суду і поза  встановлений графік.

      Так, протягом звітного періоду керівництвом суду під час особистого прийому розглянуто 26 звернень громадян, з них: головою суду -18, заступниками голови суду - 6,  секретарями судових палат - 2.

      У більшості випадків громадяни зверталися із питаннями, по яких ім були надані вичерпні та вмотивовані роз’яснення щодо реалізації їх прав шляхом звернення до суду, строки і порядок оскарження судових рішень,  порядок поновлення строку на оскарження тощо.

       Аналізуючи стан роботи із зверненнями громадян, слід зазначити, що протягом І півріччя 2015 року до суду надійшло 56 звернень громадян,  що на 5 звернень більше, ніж за аналогічний період 2014 року (51).

       З них (у порівнянні з  даними за І півріччя 2014 року):

       скарг – 26 (проти 29);

       заяв – 29 (проти 18);

       пропозицій – 1 (проти 4)

      Отже, спостерігається збільшення надісланих до суду заяв, водночас, дещо зменшилось надходження скарг та пропозицій.

       Серед отриманих судом звернень 3 звернення є повторними, дублетні звернення відсутні.

       Звернення до суду надходили як засобами зв’язку, так і подавалися громадянами особисто. По одному зверненню надійшло з ДСА України та Міністерства юстиції України, ще 2 звернення отримано судом з Апарату ВР України. Серед всіх облікованих звернень 5 є колективними, ще 5 звернень надійшли від юридичних осіб, решта 36 звернень – від громадян. Протягом звітного періоду депутатські звернення та анонімні звернення на адресу апеляційного суду не надходили.

      Звернення громадян реєструються в автоматизованій системі документообігу суду та реєстраційно-контрольних картках у день їх надходження.

      Із загальної кількості скарг переважну кількість (20) складають скарги на дії суддів при здійсненні судочинства (проти 17 за І півріччя 2014 року). Про порушення, на думку заявників, норм матеріального та процесуального права при розгляді справ піднімалося питання у 4 зверненнях проти 5 за аналогічний період 2014 року. З приводу надання правової оцінки процесуальним діям суддів у справі звернуто увагу заявників на гарантовані статтями 126 та 129 Конституції України незалежність та недоторканність суддів. Процесуальні порушення, якщо такі  мають місце при розгляді справи суддею, можуть бути предметом оскарження лише в установленому процесуальним законом порядку. Оскарження у будь-який спосіб діяльності суддів щодо розгляду та вирішення справи поза передбаченим процесуальним законом порядком не допускається.

      Стосовно порушення строків розгляду справ надійшло 2 скарги проти 7 за аналогічний період 2014 року. Збільшення строку розгляду справ були спричинені неявкою учасників судового процесу в судові засідання, клопотаннями сторін про відкладення розгляду справи та призначеними експертизами.

      Наполовину скоротилося надходження звернень, в яких висловлювалась незгода з ухваленими рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій (4 звернення проти 8). Апеляційний суд здійснює контроль за законністю судових рішень виключно в процедурі апеляційного провадження шляхом надання правової оцінки дотримання судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при розгляді і вирішенні справ. Висновок щодо законності та обґрунтованості винесення судового рішення апеляційної інстанції може бути наданий лише Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

      Одне звернення містило вимогу щодо забезпечення головою суду контролю за судовими справами за участю певної сторони з метою забезпечення здійснення неупередженого та об’єктивного правосуддя в суді першої та апеляційної інстанції. Заявнику роз’яснено, що викладена у зверненні вимога не ґрунтується на положеннях чинного законодавства. Перелік повноважень голови апеляційного суду окреслено статтею 29 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів».

     Протягом звітного періоду до апеляційного суду надійшло одне звернення правозахисника громадської спілки «Рух за очищення від корупції», яке містило в собі пропозицію про співпрацю у боротьбі за подолання корупції.  Дане звернення було обговорено на зустрічі із суддями апеляційного суду  та представниками громадськості.

       Що стосується розгляду звернень громадян, апеляційним судом забезпечено їх кваліфікований, неупереджений, об’єктивний та своєчасний розгляд, оперативне вирішення порушених питань. Із загальної кількості звернень 36 розглянуті у термін до 15 діб, 2 звернення на момент проведення аналізу знаходились на розгляді в межах встановленого законом строку. По усім розглянутим зверненням надані вичерпні відповіді.

      Якщо викладені у зверненнях  вимоги не належали до сфери повноважень апеляційного суду, на виконання вимог статті 7 Закону України «Про звернення громадян» такі звернення надсилалися за належністю у відповідні органи, про що повідомлялося громадянина, який подав звернення або надавались роз’яснення щодо вчинення заявниками певних дій з метою вирішення зазначених у їх зверненнях питань.

       За результатами звернень громадян апеляційним судом надавалася відповідна методична допомога загальним місцевим судам області щодо вирішення питань, пов’язаних із застосуванням норм процесуального права при розгляді певних категорій справ, дотримання строків їх розгляду та недопущення задоволення безпідставних відводів.

     Розгляд звернень громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів, тому ведеться постійний контроль за якістю та термінами їх розгляду. Випадків оскарження у суді рішень, прийнятих по зверненнях громадян не було.