flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану роботи із зверненнями громадян в Апеляційному суді Вінницької області у І півріччі 2014 року


     Відповідно до плану роботи Апеляційного суду Вінницької області проведено аналіз роботи суду з розгляду звернень громадян, що надійшли протягом  І півріччя 2014 року.

      На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» апеляційним судом вживалися заходи щодо забезпечення реалізації громадянами права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, наданого їм статтею 40 Конституції України.

    Діловодство за зверненнями громадян ведеться згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.

    З метою належної організації роботи  згідно затвердженого наказом голови суду № 27/2-04 від 28.04.2014 року графіку проводиться особистий прийом громадян головою суду, його заступниками та секретарями судових палат.

     Інформація про керівництво суду та графік прийому розміщений на офіційному веб-сайті апеляційного суду.

     Протягом звітного періоду під час особистого прийому керівництвом суду було розглянуто 28 звернень. У більшості випадків (дев’ять звернень) порушені громадянами питання стосувалися необ’єктивного розгляду справи як судами першої інстанції, так і судом апеляційної інстанції; шість звернень громадян містили скарги на дії суддів при здійсненні судочинства; незгода з ухваленими рішеннями суду апеляційної інстанції містилася у чотирьох зверненнях із загальної їх кількості, а незгода з рішеннями судів І інстанції – у двох. Одне звернення стосувалося  питання затримки у розгляді справи; за роз’ясненням рішення звернулася одна громадянка; ще в одному піднімалося питання щодо неповернення судом суми сплаченого судового збору. У зверненні громадянки Щ. містилася ціла низка вимог, серед яких, зокрема, надання для ознайомлення матеріалів по розгляду її попереднього звернення, а також витягу з журналу реєстрації відвідувачів апеляційного суду (ведення якого передбачено вимогами діловодства підрозділу судової міліції «Грифон»). Ще три звернення стосувалися загальних питань по організації роботи суду.

      Щодо порушених питань заявникам були надані вичерпні та вмотивовані роз’яснення згідно чинного законодавства.

      У порівнянні з І півріччям 2013 року у звітному періоді збільшилось надходження звернень громадян (51 проти 27).  Звернення до установи суду надходили поштовим зв’язком, електронною поштою та подавалися громадянами особисто. Серед отриманих звернень 2 звернення є колективними, 5 надійшли від юридичних осіб, усі інші – від громадян. Одне звернення поступило від народного депутата України.

     З Апарату ВР України надійшло два звернення, одне надіслане Адміністрацією Президента України.

     Найбільшу кількість отриманих звернень становлять скарги (29), також надійшло 18 заяв та 4 пропозиції. 2 звернення є дублетними.

      Серед отриманих звернень переважну кількість  (17) складають скарги на дії суддів при здійсненні судочинства. В більшості випадків їх надходження є наслідком правової необізнаності та нерозуміння громадянами норм цивільно-процесуального та кримінально-процесуального законодавства.     

      Стосовно порушення строків розгляду справ від громадян надійшло 7 звернень. В ході перевірки наведених у зверненнях обставин з’ясовано, що в одному випадку дійсно мало місце порушення визначених у ЦПК України строків  розгляду цивільної справи. Це стало можливим як з об’єктивних причин, так і через неправильну організацію роботи судді. Факт порушення доведено до відома голови суду та судді, якому було вказано на допущені порушення норм процесуального права та наголошено на необхідності  найшвидшого вирішення  справи.

     Стосовно фактів, наведених ще у двох зверненнях, то порушення строків розгляду справ обумовлені неявкою учасників судового процесу в судові засідання, клопотаннями сторін про відкладення розгляду справи та призначенням експертизи.

     Про порушення норм матеріального та процесуального права при розгляді справ зареєстровано 5 звернень. Одне звернення стосувалося питання невиконання рішення суду. По 8 скаргах висловлювалась незгода з ухваленими рішеннями як судів першої, так і апеляційної інстанції. Отримане депутатське звернення ініціювало перевірку фактів при розгляді кримінальної справи. 4 звернення визнані пропозиціями по організації діловодства та роботи суду загалом. За результатами їх розгляду пропозиції, що заслуговували на увагу, взяті до відома та використання в роботі.

      Усі звернення, які надійшли до суду протягом І півріччя, розглянуті та по ним надані відповіді у встановлені законодавством строки.

      Два звернення повернуті без розгляду, оскільки з їх змісту неможливо встановити суть порушених питань, що унеможливлює прийняття обгрунтованого рішення за результатами їх розгляду; ще в одному зверненні підняті заявником питання належать до компетенції ТУ ДСА України у Вінницькій області, на адресу якого і було направлено дане звернення для здійснення перевірки та надання відповіді заявнику. Ще в одному випадку  надійшла заява про залишення поданої  напередодні скарги без розгляду.

    

     Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них питань, оперативне їх вирішення, реалізація законних прав та інтересів громадян постійно знаходяться під контролем голови суду, його заступників та керівника апарату суду. 

     15 липня 2014 року

 

 

Заступник керівника апарату                                                А.М. Островська