flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану роботи із зверненнями громадян в Апеляційному суді Вінницької області у 2015 році

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

 


про стан розгляду звернень громадян відділом діловодства та обліку звернень громадян-канцелярії Апеляційного суду Вінницької області

 у 2015 році

 

Протягом 2015 року до відділу діловодства та обліку звернень громадян-канцелярії Апеляційного суду Вінницької області надійшло 110 звернень. Спостерігається тенденція до зменшення їх кількості: для порівняння у 2014 році до суду надійшло 121 звернення.

У більшості звернень порушувалось питання про недотримання суддями  місцевих судів та Апеляційного суду Вінницької області норм матеріального і процесуального права,  неналежну організацію роботи судів, перешкоджання в доступі до правосуддя тощо. Значна частина звернень містила прохання про надання інформації щодо розгляду справ. Також  надходили звернення з приводу надання консультацій і роз’яснень з правових питань та  із проханням  якнайшвидшого  призначення до розгляду апеляційної скарги.

За змістом питань найбільша кількість звернень стосувалась оскарження рішень місцевих судів, апеляційної інстанції та оскарження дій суддів - 31 звернення, найменша кількість звернень  стосувалась порядку видачі виконавчого листа за рішенням суду - 1 звернення.

З метою забезпечення реалізації та гарантування прав на звернення розроблено та затверджено графіки особистого прийому громадян керівництвом апеляційного суду. Прийом громадян здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено у приміщенні суду на довідковому стенді, а також на офіційному веб-сайті веб-порталу судової влади. Облік особистого прийому громадян  фіксується у журналах, які відповідають встановленій формі.

На особистий прийом, який проводиться головою суду, його заступниками та секретарями судових палат відповідно до затвердженого графіка, протягом 2015 року звернулось 47 осіб, у 2014 році  таких звернень було 67.

Зменшення кількості таких звернень зумовлено збільшенням обсягу інформації на веб-сайті суду, ґрунтовними та вичерпними  відповідями  керівництва суду на звернення громадян.

Під час особистого прийому заявникам роз’яснювались норми чинного законодавства, відповідно до яких особа, яка оскаржує рішення суду першої інстанції, має право на подачу апеляційної скарги  через суд першої інстанції (7 звернень), порядок звернення до суду (5 звернень), порядок подання клопотання про поновлення пропущеного строку  на апеляційне оскарження у встановлений законом термін (1 звернення), право та порядок звернення до суду вищої інстанції (1 звернення), порядок видачі виконавчого листа (1 звернення). Невдоволеність результатом розгляду справи зумовлює зазначення у скаргах вимог про вплив на суддів, притягнення їх до відповідальності за ухвалення  незаконного, на думку скаржників, рішення, непогодження з такими рішеннями: 1 інстанції (17 звернень),  апеляційної інстанції (15 звернень).

Усі звернення було розглянуто керівництвом суду невідкладно на особистому прийомі громадян, заявникам надавалась вичерпна відповідь.

 

2015 рік не відзначився  різким зменшенням кількості звернень, які надійшли на адресу апеляційного суду. Для порівняння  у 2015 році кількість звернень, що перебували на розгляді становила 110, проти 121 звернення у 2014 році . За звітний період отримані звернення:

 від фізичних осіб – 96  (87,3 %);

 від юридичних осіб – 4 (3,6 %);

 колективних звернень – 9 ( 8,1 %);

 З них: з Апарату Верховної Ради України - 4 звернення,  Державної судової адміністрації України - 1 звернення, Міністерства юстиції України - 1 звернення, інших органів -   1 звернення.

Протягом звітного періоду до суду надійшло  1 депутатське звернення.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросла кількість повторних звернень: (15 проти 4) (13,6 %). Їх кількість зумовлена, зокрема, неправильним розумінням наданих заявникам роз’яснень та непогодженням з результатами розгляду попередніх звернень. 

У 2015 році у порівнянні з даними 2014 року кількість скарг значно зменшилась (47 скарг проти 73) (42,7 %), натомість збільшилась кількість заяв (61 заява проти 43) (55,4 %), кількість пропозицій не змінилась: 2 пропозиції (1,8 %).

Строків розгляду звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян»,  порушено не було.

З загальної кількості звернень розглянуто: у 15-денний термін-72  звернення (65,4 %)  - у місячний термін - 38 звернень (34,5 %).

Наведене співвідношення строків розгляду звернень свідчить про оперативність їх розгляду, вирішення порушених у них питань, надання необхідних роз’яснень та інформації.

Серед питань, з якими звертались заявники, були:

- щодо недовіри суддям, невдоволення  діями чи бездіяльністю суддів місцевих судів та апеляційного суду -60 звернень (54,5 %).

- щодо порушення строків розгляду справ, строків видачі копій судових рішень -4 звернення (3,6%), що вказує на покращення правороз’яснювальної та консультативної роботи під час надання судових послуг, а також підвищення культури спілкування з громадянами – учасниками судового процесу.

 

          -  щодо порушення процесуальних прав сторони у справі -21 звернення (19,9 %).

 

         - щодо оскарження рішень суду, надання роз’яснень щодо них-10 звернень ( 9 %).

- щодо забезпечення об’єктивного розгляду справи, взяття її під особистий контроль, сприяння в отриманні судових рішень - 8 звернень

(7,27 %).

- щодо неналежного виконання працівниками апарату суду своїх посадових обов’язків - 2 звернення (1,8 %).

Слід зазначити, що всі звернення, які надійшли до суду протягом 2015 року, розглянуто та на них надано відповіді у встановлені законодавством строки.

 На кінець звітного періоду нерозглянутим залишилось звернення Паламарчука О.Т.

Апеляційним судом Вінницької області вживаються необхідні заходи щодо забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян.