flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану роботи із зверненнями громадян в Апеляційному суді Вінницької області у І півріччі 2016 року

      Аналіз стану роботи із зверненнями громадян у І півріччі 2016 року проведено відповідно до пункту 7 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами і доповненнями) (далі – Інструкція № 348).

      Статтею 40 Конституції України громадянам надано право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Основним правовим актом, що регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України такого права є  Закон України   № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року  "Про звернення громадян" (із змінами і доповненнями).

         Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".  

      Діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на працівників відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярію (далі – відділ), куди безпосередньо можна подати письмові звернення.

 Усі звернення громадян, що надходять до апеляційного суду, приймаються, проходять первинний розгляд й централізовано реєструються в день їх надходження в порядку, визначеному  Інструкцією № 348.

Письмові звернення, подані громадянами на особистому прийомі, реєструються та розглядаються у тому самому порядку, що й інші письмові звернення. Звернення громадян, що надійшли від державних органів, громадських та правозахисних організацій тощо, розглядаються в аналогічному порядку.

      Звернення громадян реєструються на паперових реєстраційно-контрольних картках та шляхом внесення інформації до автоматизованої системі документообігу суду. Автоматизована реєстрація звернень громадян забезпечує формування банку реєстраційних даних звернень громадян, а також здійснення їх обліку, що дає можливість відстежувати проходження та стан розгляду звернень громадян.

Попередній розгляд звернень громадян та строк їх надходження до безпосередніх виконавців не повинні перевищувати одного робочого дня.

      За І півріччя 2016 року на адресу апеляційного суду  надійшло 45  звернень (за аналогічний період 2015 року – 56), які подавалися громадянами особисто або через уповноважених осіб та надходили поштовим зв’язком. У вказаний період у телефонному режимі та електронною поштою  звернення не надходили. 

      Усі звернення громадян, що надходять до суду, підлягають обов’язковій класифікації за видами, встановленими статтею 3 Закону України «Про звернення громадян», а саме: пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги.

      Із загальної кількості звернень (у порівнянні з  даними за І півріччя 2015 року) надійшло:

      скарг –  25  (26);

      заяв –  20 (29);

      пропозицій –  0 (1) 

      Зазначені показники свідчать про зменшення надходження до суду заяв на 7,3 %, кількість скарг та пропозицій залишилася майже незмінною.

      За І квартал 2016 року з Верховної Ради України надійшло 2 звернення, по одному зверненню надійшло з Генеральної прокуратури України та ТУ ДСА у Вінницькій області.

      Серед всіх облікованих звернень 1 є колективним, ще 5 звернень надійшли від юридичних осіб, решта 39 звернень подані фізичними особами. Анонімні звернення на адресу апеляційного суду не надходили.

      5 отриманих судом звернень є повторними, дублетні звернення відсутні.

       В переважній більшості звернень ставилися питання про порушення суддями як місцевих судів, так і апеляційного суду норм матеріального та процесуального права, притягнення суддів або працівників судів до відповідальності – 13 звернень (28,8%). Як правило, такі вимоги спричинені невдоволеністю авторів звернень результатами розгляду справи, ухваленням завідомо незаконного, на думку скаржників, рішення або ж намаганням шляхом написання скарг вплинути на хід судового розгляду чи змінити його результат, привернути увагу саме до своєї справи.

       Переважно громадяни звертаються до голови суду з вимогою щодо особистого втручання в розгляд справи,  що виходять за межі повноважень голови суду. Заявникам роз’яснено положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо незалежності суддів від будь-якого незаконного впливу, здійснення правосуддя на основі Конституції і законів України, заборони втручання у здійснення правосуддя чи впливу на суд або суддів у будь-який спосіб.

      Головною причиною, що зумовило надходження 5-ти повторних звернень (11,1%), є, зокрема, неправильне розуміння наданих заявникам роз’яснень та непогодження з результатами розгляду звернень. Достатньої аргументації та підстав для проведення додаткових перевірок по таким зверненням встановлено не було.

      3 звернення направлено за належністю відповідно до вимог закону, про що повідомлено заявників.

     1 звернення (повторне) залишено без розгляду з підстав, визначених у пункті 2 статті 8 ЗУ «Про звернення громадян», 3 звернення повернуто заявникам відповідно до вимог статті 7 даного Закону з відповідними роз'ясненнями, оскільки не містили даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення.

      Протягом звітного періоду надійшов 1 депутатський запит від народного депутата України Домбровського О.Г. щодо необхідності внесення змін до статті 33 Цивільного процесуального кодексу України про необхідність наділення суду правом самостійно залучати належного відповідача в якості співвідповідача. Дане звернення вивчено та обговорено суддями судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Вінницької області, результати обговорення повідомлено народному депутату.

      Станом на 01.07.2016 р. на 1 звернення (2,2%) відповідь не надано, оскільки термін його розгляду закінчується 23.07.2016 р.

      По усіх розглянутих зверненнях надано вичерпні відповіді.

      З метою найбільш ефективного, кваліфікованого, неупередженого і об’єктивного розгляду звернень та на виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» в апеляційному суді проводиться особистий прийом громадян керівництвом суду, графік якого розміщено на офіційному веб-сайті апеляційного суду. Так, згідно графіку кожен 1-4 понеділок місяця прийом проводять голова суду, його заступники та судді - секретарі судових палат. Облік особистого прийому громадян фіксується у відповідних журналах, які відповідають встановленій формі та введено до номенклатури справ суду.

      Протягом звітного періоду керівництвом суду під час особистого прийому розглянуто 12 звернень громадян, з них: головою суду – 11 (91,6%), заступниками голови суду – 1 (8,3%).

      У більшості випадків громадяни зверталися із питаннями, на які надано вичерпні та вмотивовані роз’яснення щодо реалізації їх прав шляхом звернення до суду, строки і порядок оскарження судових рішень, порядок оскарження дій суддів тощо.

       Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, реалізація законних прав та інтересів громадян постійно знаходяться під контролем голови апеляційного суду, його заступників та керівника апарату суду. Випадків оскарження у суді рішень, прийнятих по зверненнях громадян, не встановлено.

 

14 липня 2016 року