flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Наказ Голови Апеляційного суду

                                                                  Вінницької області

                                                                  від 14.06.2012 року № 40/40

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

 

  1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Апеляційним судом Вінницької області (далі – Суд).
  2. Структурний підрозділ (посадова особа) Суду, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою відділ діловодства та обліку звернень громадян Суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
  3. Відділ діловодства та обліку звернень громадян не пізніше наступного робочого дня подає відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Суду заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
  4. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до відділу діловодства та обліку звернень громадян для надання його запитувачу інформації.
  5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 13 липня 2011 року № 740.
  6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними у рахунку (додаток 2).
  7. Після надходження коштів на рахунок Апеляційного суду Вінницької області від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою відділ діловодства та обліку звернень громадян з зазначенням дати надходження коштів на рахунок Апеляційного суду Вінницької області.
  8. Відділ діловодства та обліку звернень громадян упродовж наступного робочого дня з дня отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів до відділу діловодства та обліку звернень громадян.
  9. Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
  10. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 10 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок Апеляційного суду Вінницької області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє службовою запискою відділ діловодства та обліку звернень громадян.

 

 

 

                                                 Додаток 1

 

       Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

         

        Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого зазначеного вище формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

 

 

       Додаток 2

Надавач послуг:   Апеляційний суд Вінницької області

Реєстраційний рахунок:   № 35224008000500 в ГУДКСУ у Вінницькій області

МФО банку:   802015   

Код ЄДРПОУ:   02890328

Платник:      ___________________________________

 

 

                                                     РАХУНОК  № ____

                                      від ___ ___________ 20___ року                 

 

 

 

з/п

 

Найменування

 Вартість

 виготовлення

    1 сторінки

(без ПДВ),грн.

 Кількість             сторінок,

од.

Ціна

(без ПДВ),

      грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копії документів будь-якого зазначеного вище формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ____________________________________________________________

____________________________________________________________

                                                     (сума прописом)

 

 

Керівник _____________           Начальник відділу планово - фінансової

                  (підпис)                      діяльності,  бухгалтерського обліку та

                                                     звітності ________________

                                                                             (підпис)