flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила зйомки в суді

07 вересня 2018, 11:57

Проведення зйомки в суді

/обмеження, встановлені законом/

 

Особи, присутні у залі судового засідання, представники ЗМІ  можуть проводити в залі судового засідання:

фотозйомку,

відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, АЛЕ:

з урахуванням обмежень, установлених законом.

                * Трансляція судового засідання ­– з дозволу суду;

проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав;

суд може визначити місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис;

суд, за наявності відповідних заперечень учасника судового процесу, може заборонити фотозйомку, відеозапис такого учасника.

/частина 4 статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»/

 

 

Правила проведення фото- та відеозйомки в суді під час розгляду кримінальних проваджень

 

  Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може:

     ­­­­- вести стенограму,

     ­­- робити нотатки,

     - використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої.

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.

        /частина 6 статті 27 Кримінального процесуального кодексу України/

 

 

Правила проведення фото- та відеозйомки в суді під час розгляду цивільних справ

 

        Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право:

  робити письмові записи;

  використовувати портативні аудіотехнічні пристрої.

­ Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису

        * із застосуванням стаціонарної апаратури,

         * а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

                 /ч. 8 ст.6 Цивільного процесуального кодексу   України/

 

 

Правові аспекти проведення зйомки

 

Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою;

Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито

– на вулиці,

– на зборах,

– конференціях,

– мітингах,

– інших заходах публічного характеру.

фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою;

знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом;

фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті – за згодою її дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, – батьків, братів та сестер;

згода, яку дала фізична особа, зображена на фотографії, іншому художньому творі, може бути після її смерті відкликана  її дітьми, вдовою (вдівцем), а якщо їх немає, – батьками, братами та сестрами. Витрати особи, яка здійснювала публічний показ, відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого художнього твору, відшкодовуються цими особами;

якщо фізична особа позувала авторові за плату, фотографія, інший художній твір може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди;

фізична особа, яка позувала авторові фотографії, іншого художнього твору за плату, а після її смерті - її діти та вдова (вдівець), батьки, брати та сестри можуть вимагати припинення публічного показу, відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого художнього твору за умови відшкодування автору або іншій особі пов'язаних із цим збитків;

фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб.

 

 

Фіксація згоди на зйомку

 

документ, в якому буде написано, що людина погоджується з тим, що її знімають;

запис (аудіо чи відео) усної заяви особи про її згоду.

     Зберігати такі записи доцільно не менше, ніж 3 роки з моменту, коли запис буде оприлюдненим, оскільки саме такий строк позовної давності для позовів про захист такого роду особистих немайнових прав визначено у ст. 257 Цивільного кодексу України.