flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

В апеляційному суді підбили підсумки здійснення судочинства у першому півріччі цього року

17 липня 2018, 18:08

13 липня 2018 року в Апеляційному суді Вінницької області відбулися чергові збори суддів.

Розпочалось зібрання з підбиття підсумків роботи Апеляційного суду Вінницької області у першому півріччі 2018 року.

Відкриваючи збори суддів, голова суду Петро Кучевський доповів, що в рамках виконання рішень та завдань З’їзду суддів України, рішень та доручень Ради суддів України, вивчення практики Європейського суду з прав людини, зусилля керівництва суду спрямовувались переважно на організацію покращення стану оперативності розгляду справ (проваджень), якості ухвалених судових рішень при відправленні правосуддя, забезпечення розгляду місцевими та апеляційним судом справ у розумні строки.

Обговорюючи стан здійснення правосуддя судом, голова суду підкреслив, що статистична звітність формується насамперед для отримання інформації  про поточну ситуацію в суді з метою здійснення аналізу щодо підвищення продуктивності, ефективності  та якості судових процедур.

Так, згідно з даними, сформованими засобами автоматизованої системи, протягом першого півріччя 2018 року до Апеляційного суду Вінницької області надійшло 8190 судових справ та матеріалів.

З огляду на базові показники роботи Апеляційного суду Вінницької області, спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості справ, які надходять для розгляду.

Оцінюючи динаміку надходження певних категорій справ протягом останніх років, встановлено системність у зростанні кількості справ про адміністративні правопорушення. Якщо протягом першого півріччя 2015 та 2016 років таких справ надійшло 176 та 148 відповідно, то в першому півріччі 2017 їх уже надійшло близько 400 і майже півтисячі протягом звітного періоду.

Під час обговорення статистичних показників роботи апеляційного суду керівник звернув увагу на масштабність проблеми кадрового забезпечення судів, що суттєво впливає на навантаження, а поряд з цим своєчасність та ефективність судового захисту.

У деяких місцевих судах регіону, наголосив, голова суду, ситуація є просто критичною: в Чечельницькому, Хмільницькому, Томашпільському, Оратівському, Мурованокуриловецькому, Крижопільському судах правосуддя здійснює один суддя, а в Тростянецькому районному суді області правосуддя взагалі не здійснюється через відсутність суддів.

З 176 штатних посад суддів в місцевих загальних судах області лише 123 – фактично зайняті.

У судах, де тривалий час наявні вакантні посади або працюють судді, які не мають повноважень здійснювати правосуддя, ставиться під загрозу дотримання права людини на справедливий суд. Така ситуація негативно впливає на оперативність та якість здійснення судочинства, штучно збільшує навантаження на інших працюючих суддів.

В переважній більшості неможливо сформувати колегіальний склад місцевого загального суду Вінницької області у випадках, передбачених КПК України, зокрема, для розгляду кримінального провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років.

Відповідно така ситуація призвела до значного зростання кількості подань місцевих загальних судів про вирішення питання щодо направлення кримінального провадження з одного суду до іншого суду в межах юрисдикції суду апеляційної інстанції в порядку, передбаченому статтею 34 КПК України. В зв’язку з цим зростає навантаження на суддів Апеляційного суду Вінницької області з розгляду таких подань.

Про актуальність порушеного питання свідчать статистичні показники. Так протягом першого півріччя 2016 року до Апеляційного суду Вінницької області надійшло 136 подань (клопотань) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції апеляційного суду. Перше півріччя 2017 року нараховує 410 таких подань (клопотань) судів, а уже у 2018 році їх – 760. Додають статистики і подання місцевих судів про визначення підсудності справ про адміністративні правопорушення. Їх надійшло в першому півріччі більше двох сотень.

У звітному періоді в провадженні Апеляційного суду Вінницької області перебувала 8881 справа та матеріал, розглянуто – 8086.

Розглянуто 1297 цивільних справ, 571 кримінальну справу, 463 справи про адміністративні правопорушення, 406 апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів місцевих судів, 962 подання про визначення підсудності та усі 2204 клопотання в порядку глави 21 КПК України.

Під час розгляду скарг в касаційній інстанції було скасовано 45 судових рішень у цивільних справах (або 3,48 %) від усіх 1 291 ухвалених апеляційним судом, що підлягали касаційному оскарженню.

Таким чином, якість роботи апеляційного суду з розгляду цивільних справ покращилась (за перше півріччя 2017 року касаційною інстанцією було скасовано 74 судових рішення або 4,54 % від усіх 1 628 ухвалених апеляційним судом).

Під час розгляду скарг у касаційній інстанції було скасовано 17 судових рішень (або 2,97 %) від усіх 571 ухвалених апеляційним судом, що підлягали касаційному оскарженню.

Таким чином, якість роботи апеляційного суду з розгляду кримінальних справ дещо погіршилась (за перше півріччя 2017 року було скасовано 16 судове рішення або 2,40 % від усіх 665 ухвалених апеляційним судом).

На кінець звітного періоду нерозглянутими залишилося 795 судових справ та матеріалів, 280 з яких - цивільні.

Зменшення надходження кількості кримінальних справ з апеляційними скаргами на вироки та ухвали місцевих судів до 617, які перебували в провадженні суддів, та збільшення залишку нерозглянутих (328) свідчить про негативні тенденції в дотриманні строків судового розгляду.

Показники скасованих в касаційному порядку судових рішень свідчать про наявність значної кількості судових помилок, хоча не є тим кричущим недоліком, який вказував би на неналежну якість судочинства.

Одним із чинників, які впливають на якість судового розгляду справ апеляційним судом, є постійне зростання навантаження на суддів.

З 2016 року у відставку звільнено 20 суддів Апеляційного суду Вінницької області, з них 9 – судді судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення.

Наказом Державної судової адміністрації України від 08 серпня 2017 року № 843 визначено штатну чисельність суддів Апеляційного суду Вінницької області – 40 штатних одиниць.

Фактична чисельність суддів Апеляційного суду Вінницької області складає 32 судді.

Відповідно до рішення зборів суддів Апеляційного суду Вінницької області від 27 січня 2017 року № 2 «Про утворення та затвердження складу судових палат Апеляційного суду Вінницької області» судову палату з розгляду цивільних справ утворює 22 судді, судову палату з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення – 11 суддів.

Голова суду Петро Кучевський узагальнив результати роботи апеляційного суду області,  зазначивши, що головним показником якості роботи суддів є довіра громадян до суду, яка може бути досягнута лише законними та справедливими судовими рішеннями та якістю роботи апарату суду.

За результатами обговорення стану здійснення судочинства у першому півріччі 2018 року, збори суддів апеляційного суду визнали належним рівень стану організації та здійснення судочинства Апеляційним судом Вінницької області, діяльність яких була спрямована на реалізацію конституційних гарантій забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб та держави, зміцнення судової влади, підвищення її авторитету. 

На зборах керівник установи довів до відома суддів зміст рішень Ради суддів України від 15 червня та 02 липня 2018 року. Особливу увагу зосередив на питаннях забезпечення незалежності судової влади, яка є головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини  та громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави. Збори суддів також вирішили питання заохочення працівників апарату суду та суддів у відставці. На завершення голова суду подякував колегам за роботу, закликавши їх захищати конституційні права і свободи громадян, твердо керуватись принципами верховенства права, поважати власну гідність та гідність учасників процесу, що є основною передумовою захищеності суддів в реаліях сьогодення.

                                                                                                                                                                                            Керівник апарату суду Н. Король