flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Місія, основні завдання і функції суду

16 листопада 2018, 15:46

 Місія суду

Місія Апеляційного суду Вінницької області – захищати права й свободи людини і громадянина, держави та юридичних осіб на засадах верховенства права в ім’я закону й справедливості.

 

 Основні завдання

Апеляційний суд Вінницької області є судом апеляційної інстанції відповідної судової юрисдикції та здійснює контроль за законністю судових рішень виключно в процедурі апеляційного провадження шляхом надання правової оцінки дотримання судами норм матеріального та процесуального права при вирішенні цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

 

 Функції

Правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні визначає Конституція України та  Закон України від «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII.

Відповідно до статті 27 зазначеного закону  апеляційний суд:

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;

3) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.      

                                                                                       

Територіальна підсудність

Повноваження Апеляційного суду Вінницької області поширюються на Вінницьку область.