flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ голови Вінницького
апеляційного суду
від 05.01.2021 року № 2/02-03           

Порядок відшкодування фактичних витрат на

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Вінницький апеляційний суд

  1. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, відповідно до Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Вінницький апеляційний суд, затверджених наказом голови суду.
  2. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Вінницького апеляційного суду.
  3. Структурний підрозділ Вінницького апеляційного суду в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка) до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Вінницького апеляційного суду за формою згідно з додатком 1.
  4. На підставі отриманої Заявки, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності протягом одного робочого дня виписує Рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Вінницький апеляційний суд (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу Вінницького апеляційного суду, який володіє запитуваною інформацією, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
  5. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
  6. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Вінницького апеляційного суду передає структурному підрозділу Вінницького апеляційного суду, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності з проставленням прізвища, власного ім’я та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунка та виписки з реєстраційного рахунку) структурний підрозділ Вінницького апеляційного суду, який володіє запитуваною інформацію, невідкладно передає структурному підрозділу або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Вінницький апеляційний суд, для здійснення обліку.

  1. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка запитувачем інформації.
  2. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунка.

 

Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів. Норми застосовуються під час копіювання або друку копій документів, що надаються за запитом на інформацію понад 10 сторінок, починаючи з першої сторінки.