flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Місія суду

Місія Вінницького апеляційного суду – захищати права й свободи людини і громадянина, держави та юридичних осіб на засадах верховенства права в ім’я закону й справедливості.

Основні завдання і повноваження суду

Вінницький апеляційний суд – суд апеляційної інстанції відповідної судової юрисдикції та здійснює контроль за законністю судових рішень виключно в процедурі апеляційного провадження шляхом надання правової оцінки дотримання судами норм матеріального та процесуального права при вирішенні цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні визначає Конституція України та  Закон України від «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII.

Відповідно до статті 27 зазначеного закону  апеляційний суд:

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;

3) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.      

 

 

                                   Компетенція суду щодо розгляду справ                                 

Апеляційний суд розглядає:

Територіальна підсудність

Повноваження Вінницького апеляційного суду поширюються на Вінницьку область.

***

Вінницький апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Вінницьку область, з місцезнаходженням у місті Вінниці утворений на виконання указу Президента України, яким водночас ліквідовано Апеляційний суд Вінницької області.

Як юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВАС з’явився 21 червня 2018 року.

8 листопада того ж року Вища рада правосуддя ухвалила перевести 27 суддів Апеляційного суду Вінницької області на посади суддів Вінницького апеляційного суду.

Перші збори служителів Феміди новоствореного суду відбулися наступного дня, 9 листопада 2018 року. На них вирішили, що процесуальну діяльність ВАС розпочне 12 листопада. Інформацію про це  опубліковано в газеті «Голос України», як цього вимагає частина 6 статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Того ж дня  Апеляційний суд Вінницької області припинив здійснювати правосуддя.

У суді діють дві судових палати: з розгляду цивільних справ і з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення. 

8 лютого 2019 року збори суддів вирішили запровадити спеціалізацію з розгляду справ про адміністративні правопорушення і щодо суддів судової палати з розгляду цивільних справ ВАС.

14 квітня 2021 року збори суддів ВАС вирішили запровадити спеціалізацію з розгляду кримінальних справ, щодо шести суддів судової палати з розгляду цивільних справ (20 березня 2023 року рішення зборів суддів змінено, один суддя судової палати з розгляду цивільних справ виключений зі списку суддів, щодо яких запроваджено спеціалізацію з розгляду кримінальних справ).