flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Порядок здійснення особистого прийому

Доступ громадян до приміщення суду забезпечується в порядку, визначеному Правилами пропускного режиму у Вінницькому апеляційному суді.

Прийом громадян здійснюється без попереднього запису.

Особистий прийом громадян може здійснюватися за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян за номерами телефонів, розміщеними на сайті суду, чи шляхом подання звернення до суду (у тому числі з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку).

Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Так, у першочерговому порядку здійснюється прийом громадян, визначених абзацом п’ятим пункту 1 Указу № 109: жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»; інвалідів Великої Вітчизняної війни; Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

Надаючи персональні дані в письмових зверненнях або під час особистого прийому, громадяни тим самим дають згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Працівники Суду несуть персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про громадян, яка стала відома їм під час прийому.

Якщо громадянин прибув на прийом з представником, посадова особа, яка його здійснює, зобов’язана перевірити документи на представництво інтересів відвідувача. Відсутність документів на підтвердження повноважень представника може бути підставою для відмови в прийомі на підставі статті 5 Закону № 393/96-ВР. У разі особливої необхідності (хвороба, інвалідність тощо) на прийомі можуть бути присутні близькі родичі або супроводжуючі особи. Присутність сторонніх осіб під час особистого прийому не допускається.

За наявності попередніх звернень громадянина до Вінницького апеляційного суду перед початком прийому визначаються наявні у відділі діловодства та обліку звернень громадян – канцелярії матеріали, які можуть бути використані особою, яка здійснює прийом.

Під час прийому може бути здійснений аналіз наданих письмових документів і матеріалів, роз’яснені недоліки та помилки, допущені при їх підготовці, надані рекомендації щодо їх усунення.

За необхідності та наявності технічної можливості відвідувачу можуть бути надані копії запитуваних документів, у тому числі роздруковані з офіційного веб-сайту суду.

Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції суду, особа, яка веде прийом, роз’яснює, до якого органу державної влади, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє цьому (уточнює адресу, контактні номери телефонів тощо).

Відповідальний за організацію прийому громадян помічник веде журнал особистого прийому, до якого вносяться такі відомості: дані про особу, присутню на особистому прийомі; короткий зміст порушеного питання; інформацію про результати прийому (якщо відвідувач звертався за усною консультацією) або розгляду звернення, поданого на особистому прийомі.

Положення про порядок і організацію особистого прийому громадян та розгляду звернень громадян у Вінницькому апеляційному суді

Графік особистого прийому громадян керівництвом Вінницького апеляційного суду